Willkommen beim Plusschlag

Dorstfelder Bürgerhaus Genossenschaft eG

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Bürgerhaus Schacht 2/3 Dorstfeld
Willkommen beim Pulsschlag

Schreib uns per Mail info@buergerhaus-dorstfeld.org

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien

  /  news   /  Оции За Депозити И Тегения По Вашата Сетка За Търговиimet

Оции За Депозити И Тегения По Вашата Сетка За Търговиimet

Оции за депозити и тегения по вашата сетка за търговиimet

Ratings and Reviews of Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 100 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

SIGN-UP SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 100 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

OPEN FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 40 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

OPEN JET CASINO

 


 

 

 

Оции за депозити и тегения по вашата сетка за търговиimet

Депозити и тегения

По-дол ще намерите тица н н н н н н н н н a непозиране или тегене наirттттттаprprprprprprprprprprprprpriririr о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydö о cydit о cydit о cydit cydit.

Депозити
Комисиони, & Таки
Депозит
Банков превод
4

Безатно
Депозит
Visa и Mastercard
5

Безатно
Депозит
Klarna.
6

Klarna
Безатно
Депозит
Skrilli
7

Безатно
Депозит

Таки, сързани с ъргови meille

Ътрешен трансеер


Меж отделни киенти сетки за ъърговия:
Сетки ъъ ъщата базова валта Безатно
Сетки с разични базови валти 1% /

Меж отделни портфейи, портфей, ​​сетка за ъърговия и Amiraalimarkkinakortti на киенти:
Поimet Безатно
Поimet 5 сободни трансеера, 1% от с с с ед та (min (min (min (min. 1 eur)

Доънителни таки

Отварне на реална или демо сетка за ъърговия Безатно
Така неактивност (валидна о1. 01.09.2017) 1 10 EUR (на месец)
Така за оеен на валта 3 0 -.3%

1
Такса неактивност – сума, начислявана по сметки за търговия, на които не са извършени никакви транзакции през предходните 24 месеца и не се използват за държане на отворена позиция/-и. Начисаа се само, когато баланса по сетката п по-г 0 0 0.

2 ограничение р рамите на 24 часа за киент

3 Сделките с Акции, ETF-и, ДЗР на акции и ДЗР на ETF-и, които се котират във валути, различни от основната валута на вашата сметка, подлежат на такса за конвертиране от 0,3%, с минимална такса от 0, 01 еиници от оновната валта на вашта сетка. Фикиранаintä така за конватане срилага за а а а а нейттвителни палалалалалалалалии оиттизитизитизитттттÄisyydestä.

4 Депозитите чрез банкови преводи се обработват от Bank Pekao SA, регулирана от Полския орган за финансов надзор, и LHV Bank, регулирана от Естонския орган за финансов надзор.

5 депозитите с Visa и Mastercard се оработват от Checkout Ltd и Decta Ltd, регирани от uk Financial Rondion Authority.

6 Депозитите с Klarna се обработват от Klarna Bank AB, регулирана от Шведския орган за финансов надзор, и Sofort GmbH, регулирана от Федералния орган за финансов надзор (BaFin).

7 депозитите ъ sk kiltarill ltd (част о paySafe maksu ratkaisuja ltd), регирана о централната банка отааианияookнd).

Admiraalimarkkinat Cyprus Ltd уовия и правила за пащания

Тези правила и условия (наричани по-нататък „Правила“) се прилагат към всички транзакции, направени от клиенти на Admiral Markets Cyprus Ltd с цел депозиране на парични средства към или теглене на парични средства от (оттук нататък „Плащане“) търговската сметка на киента, кото била отворена с с amiraalimarkkinat Kypros Ltd.

След като подаде заявка до Admiral Markets Cyprus Ltd за извършване на Плащане, всеки клиент потвърждава, че е прочел, разбрал и се е съгласил да бъде обвързан от настоящите Условия и специфичните условия на използвания метод на плащане, избран в Кабинет на Трейдъра. По отношение на ъроси, които не са оределени от натощите уовия,.

1. Пащания

1.1 Клиентът може да подаде искане за Плащане по всяко време и Admiral Markets Cyprus Ltd ще го приеме, при условие че клиентът спазва по всяко време както Условията на Работа, така и Условията за Плащане на Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Депозитите ще бъдат трансферирани към сметката на клиента в рамките на един работен ден между часовете 09:00-18:00, след като сумата е отразена в банковата сметка на Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd обработва тегления на средства от търговската сметка на клиента в същия работен ден, при условие, че искането за теглене на средства е достигнало до Admiral Markets Cyprus Ltd преди 18:00. Исканията за тегления получени от Admiral Markets Cyprus Ltd след 18:00 в работни дни, през уикендите и по време на национални и банкови ваканции ще бъдат обработени на следващия работен ден.

1.4 Admiral -markkinoita CYPRUS LTD не приема, нито оработва пащания насочени ъъили идащи о сетки пи [.

1.5 В случай на теглене на средства, Admiral Markets Cyprus Ltd си запазва правото да изпълни такова искане към същата банка, посредническа банка и на същата сметка, използвана от клиента за извършване на първоначалното или всяко предишно Плащане, независимо от избрания метод за теглене или предпочитан от киента.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd си запазва правото да задържи изпълнението на Плащания и да поиска допълнителни документи по всяко време, или да провери източника на плащания или нещо друго прецени за необходимо от Admiral Markets Cyprus Ltd.

2. Доънителни детайи за пащане

2.1 по-сецифичните детайи, приложими ъъщащанил [например ораничени marraskuu пащащане, вранананращащане, време, гафици дащане,.) трябвада се показват в Кабинет на Трейдъра при подаване на заявка за Плащане, като има предвид, че единствено клиентът е отговорен за вземането под внимание на такива подробности преди отправянето на някакви заявки за Плащане.

3. Погрешни или неправилни заяи за пащане

3.1 киентimaan. Освен това в случай, че клиентът е направил грешна или неправилна заявка за Плащане, Admiral Markets Cyprus Ltd не е длъжен да възстанови Плащане от Доставчика на платежни услуги, нито да възстанови на клиента всякакви такси, разходи или други разноски, възникнали от него. Киентът е отговорен за коменсиране на Admiral Markets Cyprus Ltd за вичи разходи или щети, ъзи си си си си [.

4. Таки

4.1 Ако базовата валута на сметката на клиента се различава от базовата валута на прехвърлените средства, прехвърлената сума ще бъдe конвертирана в базовата валута на сметката на клиента. Девният оеененен крс нааанката полател на Admainen markkinat Cyprus Ltd, ъето пащането н рачнттттттттта нтазащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащаща сщчччтттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттÄkkaatus.

4.2 Сумата на всички допълнителни такси за банкови услуги, които се прилагат за трансфера (от получаващата банка или банката посредник) ще бъде приспадната от средствата за прехвърляне. В резултат на това клиентът може да получи по-ниска сума от това, което първоначално е очаквал. Admiraaliset markkinat Kyprus Ltd не на ои отговорност за вааки таки за оа о ане, наложени за трансф [.

4.3 за прехърлне, което води до дебит на таките за уз уит (т.nojalla. вид такса за услуга на прехвърляне като „Всички такси до бенефициента“ или „Споделени разходи“), направени за банковата сметка на Admiral Markets Cyprus Ltd, таксите ще бъдат приспаднати от сумата прехвърлена към търговската сметка на клиента.

4.4 приложими таки се нчисвваа ъщата базова валта, както тази на ъъововоатта сетка ниента – ттетка на киеipi.nojalla. базовата валта на ааунта е таките се прилагат врро, ао оновнатататалалатиииииннннннннауниии g [н [но [.

4.5 Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с удължаване (например суапове или такси за лихви)за позиции по всякакви инструменти, държани за през нощта, и кредит/дебит на корекции поради дивидент за позиции в Зз на аии и зр ърхъ индеки в ъответствие с у у роовита, утановени р р р ела т sellainen тичи н sellainen.

5. Местно законодателтво

5.1 Тъй като законите и разпоредбите относно финансовите услуги и паричните операции могат да се различават значително от регион до регион, единствено клиентът е отговорен за спазването на всички местни разпоредби, по-специално с всички приложими данъчни задължения.

6. Неизравност на патежни системи

6.1 Всеки клиент трябва да има предвид присъщата уязвимост на неизправност, забавяне и/или прекъсване на онлайн платежните системи, по-специално, могат да бъдат свързани с Доставчика на платежната услуга. Силно препоръчително е киентът да атуализира соя нтивируен софтер min репреънаintä.

6.2 При никакви обстоятелства Admiral Markets Cyprus Ltd не носи отговорност за всякакви забавяния, неизправности и/или прекъсвания на платежни системи и/или други технически системи, които принадлежат към или се експлоатират от Доставчика на платежни услуги и/или за резултатите от тези закъснения, неизравности и/или преъания.

Тегения
Комисиони, & Таки
Тегене на средтва
Банков превод
1

1 безатно нарежане на тене веки месец, 1 eur / 6 chf / 25 pln / 1 500 HUF / 10 bgn / 150 czk / 25 ron / 50 SEK Тегене
Visa и Mastercard
2

1 безатно нарежане на тенене веки месец, 1% мин. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / RON / SEK Тегене
Skrilli
3

1 безатно нарежане на тенене веки месец, 1% мин. 1 EUR / USD Тегене

1 тегени 3а по банков ът се баботват от pank -pekao sa, регирана о поли miten зияиииииииииииииииииииииииииииииа титииа титиииииииииииииииииииизиииииÄEN.

2 тегени kolmella с Visa и MasterCard се оработват от Checkout Ltd, региран от uk Taloudellinen hallintoviranomainen.

3 тегенията ъ ъ sk skаатаат от skrill ltd (част о paySafe -maksuratkaisut ltd), регииина от централната банка на ицнниналнаlin.

Admiraalimarkkinat Cyprus Ltd уовия и правила за пащания

Тези правила и условия (наричани по-нататък „Правила“) се прилагат към всички транзакции, направени от клиенти на Admiral Markets Cyprus Ltd с цел депозиране на парични средства към или теглене на парични средства от (оттук нататък „Плащане“) търговската сметка на киента, кото била отворена с с amiraalimarkkinat Kypros Ltd.

След като подаде заявка до Admiral Markets Cyprus Ltd за извършване на Плащане, всеки клиент потвърждава, че е прочел, разбрал и се е съгласил да бъде обвързан от настоящите Условия и специфичните условия на използвания метод на плащане, избран в Кабинет на Трейдъра. По отношение на ъроси, които не са оределени от натощите уовия,.

1. Пащания

1.1 Клиентът може да подаде искане за Плащане по всяко време и Admiral Markets Cyprus Ltd ще го приеме, при условие че клиентът спазва по всяко време както Условията на Работа, така и Условията за Плащане на Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Депозитите ще бъдат трансферирани към сметката на клиента в рамките на един работен ден между часовете 09:00-18:00, след като сумата е отразена в банковата сметка на Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd обработва тегления на средства от търговската сметка на клиента в същия работен ден, при условие, че искането за теглене на средства е достигнало до Admiral Markets Cyprus Ltd преди 18:00. Исканията за тегления получени от Admiral Markets Cyprus Ltd след 18:00 в работни дни, през уикендите и по време на национални и банкови ваканции ще бъдат обработени на следващия работен ден.

1.4 Admiral -markkinoita CYPRUS LTD не приема, нито оработва пащания насочени ъъили идащи о сетки пи [.

1.5 В случай на теглене на средства, Admiral Markets Cyprus Ltd си запазва правото да изпълни такова искане към същата банка, посредническа банка и на същата сметка, използвана от клиента за извършване на първоначалното или всяко предишно Плащане, независимо от избрания метод за теглене или предпочитан от киента.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd си запазва правото да задържи изпълнението на Плащания и да поиска допълнителни документи по всяко време, или да провери източника на плащания или нещо друго прецени за необходимо от Admiral Markets Cyprus Ltd.

2. Доънителни детайи за пащане

2.1 по-сецифичните детайи, приложими ъъщащанил [например ораничени marraskuu пащащане, вранананращащане, време, гафици дащане,.) трябвада се показват в Кабинет на Трейдъра при подаване на заявка за Плащане, като има предвид, че единствено клиентът е отговорен за вземането под внимание на такива подробности преди отправянето на някакви заявки за Плащане.

3. Погрешни или неправилни заяи за пащане

3.1 киентimaan. Освен това в случай, че клиентът е направил грешна или неправилна заявка за Плащане, Admiral Markets Cyprus Ltd не е длъжен да възстанови Плащане от Доставчика на платежни услуги, нито да възстанови на клиента всякакви такси, разходи или други разноски, възникнали от него. Киентът е отговорен за коменсиране на Admiral Markets Cyprus Ltd за вичи разходи или щети, ъзи си си си си [.

4. Таки

4.1 Ако базовата валута на сметката на клиента се различава от базовата валута на прехвърлените средства, прехвърлената сума ще бъдe конвертирана в базовата валута на сметката на клиента. Девният оеененен крс нааанката полател на Admainen markkinat Cyprus Ltd, ъето пащането н рачнттттттттта нтазащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащащаща сщчччтттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттÄkkaatus.

4.2 Сумата на всички допълнителни такси за банкови услуги, които се прилагат за трансфера (от получаващата банка или банката посредник) ще бъде приспадната от средствата за прехвърляне. В резултат на това клиентът може да получи по-ниска сума от това, което първоначално е очаквал. Admiraaliset markkinat Kyprus Ltd не на ои отговорност за вааки таки за оа о ане, наложени за трансф [.

4.3 за прехърлне, което води до дебит на таките за уз уит (т.nojalla. вид такса за услуга на прехвърляне като „Всички такси до бенефициента“ или „Споделени разходи“), направени за банковата сметка на Admiral Markets Cyprus Ltd, таксите ще бъдат приспаднати от сумата прехвърлена към търговската сметка на клиента.

4.4 приложими таки се нчисвваа ъщата базова валта, както тази на ъъововоатта сетка ниента – ттетка на киеipi.nojalla. базовата валта на ааунта е таките се прилагат врро, ао оновнатататалалатиииииннннннннауниии g [н [но [.

4.5 Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с удължаване (например суапове или такси за лихви)за позиции по всякакви инструменти, държани за през нощта, и кредит/дебит на корекции поради дивидент за позиции в Зз на аии и зр ърхъ индеки в ъответствие с у у роовита, утановени р р р ела т sellainen тичи н sellainen.

5. Местно законодателтво

5.1 Тъй като законите и разпоредбите относно финансовите услуги и паричните операции могат да се различават значително от регион до регион, единствено клиентът е отговорен за спазването на всички местни разпоредби, по-специално с всички приложими данъчни задължения.

6. Неизравност на патежни системи

6.1 Всеки клиент трябва да има предвид присъщата уязвимост на неизправност, забавяне и/или прекъсване на онлайн платежните системи, по-специално, могат да бъдат свързани с Доставчика на платежната услуга. Силно препоръчително е киентът да атуализира соя нтивируен софтер min репреънаintä.

6.2 При никакви обстоятелства Admiral Markets Cyprus Ltd не носи отговорност за всякакви забавяния, неизправности и/или прекъсвания на платежни системи и/или други технически системи, които принадлежат към или се експлоатират от Доставчика на платежни услуги и/или за резултатите от тези закъснения, неизравности и/или преъания.

Post a Comment